Ai nên tham quan?

KHÁCH THAM QUAN

• Kiến trúc sư
• Nhà thầu xây dựng/ Công ty thiết kế
• Hiệp hội và tổ chức xây dựng và nhà ở
• Chủ đầu tư nhà máy / xây dựng
• Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn
• Chuyên viên thiết kế
• Nhà cung cấp công nghệ & sản xuất thân thiện môi trường
• Kỹ sư điện và điện tử
• Công ty lắp đặt điện
• Công ty điện
• Công ty năng lượng
• Nhà thầu nói chung
• Cơ quan Chính Phủ
• Công ty xuất nhập khẩu
• Công ty IT
• Xây dựng mạng lưới điện/ phát triển dự án
• Viện nghiên cứu và thiết kế
• Công ty dịch vụ
• Nhà đầu tư và quản lý bất động sản
• Nhà thầu xây dựng
• Vận tải công cộng, Quản lý quy hoạch đô thị và thành phố
• Văn phòng thiết kế
• Kiến trúc sư nội thất và các công ty dịch vụ khác.