Ai sẽ tham gia

El Vietnam 2024 dự kiến tổ chức với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đến từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, v..v… và Việt Nam.

Triển lãm tạo điều kiện cho các nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực:

1. Điện gió:

 • Công nghệ và giải pháp
 • Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công lắp đặt
 • Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý

2.Điện mặt trời:

 • Công nghệ và giải pháp
 • Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công lắp đặt triển dự án
 • Tư vấn thiết kế, giải pháp lắp đặt, phương pháp quản lý vận hành hệ thống
 • Vật tư lắp đặt

3.Nhiệt điện:

 • Công nghệ và giải pháp
 • Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công
 • Tư vấn thiết kế, giám sát
 • Vật liệu mới

4.Thuỷ điện:

 • Công nghệ và giải pháp
 • Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công lắp đặt
 • Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý

5.Điện rác:

 • Công nghệ và giải pháp
 • Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công khai thác, triển khai
 • Công nghệ, thiết bị máy móc xử lý chất thải chống ô nhiễm
 • Vật tư nguyên phụ liệu, hoá chất

6.Điện hạt nhân:

 • Công nghệ và giải pháp
 • Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công lắp đặt
 • Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý