Chi phí tham gia

1. Đăng ký gian hàng
2. Đăng ký gói tài trợ
3. Các dịch vụ trả phí

– Thiết kế và dàn dựng gian hàng

– Thuê thiết bị trong triển lãm

– Tổ chức Hội thảo, Thuyết trình kỹ thuật

(Vui lòng xem thêm Hướng dẫn tham gia để biết thêm thông tin chi tiết)

4. Các dịch vụ miễn phí
– Thông tin liên quan tới việc tham gia triển lãm
– Đăng giới thiệu công ty trên Niên giám Triển lãm
– Cung cấp giấy mời tham gian
– Mời khách tới tham quan triển lãm
– Vệ sinh chung
– Bảo vệ trong thời gian đóng cửa triển lãm
– Thông tin về xuất, nhập, vận chuyển hàng hóa, khách sạn, đi lại, du lịch