Đại lý nước ngoài

Ấn Độ: NBM Media Pvt. Ltd.

Điện thoại: +91 98109 19797

Website: www.nbmcw.com

Đức: IEC MESSE VERTRIEBS GMBH

Điện thoại: +4940710070-13

Website: www.iec-vertrieb.de

Trung Quốc: Hội đồng Máy móc – Hội đồng xúc tiến thương mại Trung Quốc (CCPIT MSC)

Điện thoại: +86-15810338125

Website: http://www.ccpit.org/

Trung Quốc: Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử (CCCME)

Điện thoại: +86-10-58280971

Website: http://www.cccme.org.cn/

Beijing G&Ruita International Fairs Co.,Ltd

Phone:+8618310746918

Website: www.gruita.cn

Hồng Kông: TRINTON EVENTS

Điện thoại: +852 98166067    +853065428649     +86108023077336