GIAN HÀNG TRIỂN LÃM

GIAN TIÊU CHUẨN

Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm vách gian hàng , điện chiếu sáng, ổ cắm 13A, bộ bàn ba ghế, 1 sọt rác và 1 tủ có khóa. Mỗi gian hàng còn đi kèm một trán gian hàng với tên của Quý công ty.

ĐẤT TRỐNG TRONG NHÀ

Đơn vị tham gia trưng bày tại Triển lãm sẽ nhận được Không gian đất trống được phân bổ trong khu vực trưng bày trong nhà khi đăng kí Gói Đất trống trong nhà để dàn dựng gian hàng đặc biệt.

Đơn vị trưng bày có thể sử dụng nhà thầu thi công chỉ định của Ban tổ chức để thiết kế và dàn dựng gian hàng, hoặc sử dụng của nhà thầu thi công của mình.

Tất cả gian hàng đặc biệt sẽ yêu cầu sự phê duyệt của Ban tổ chức.

ĐẤT TRỐNG NGOÀI TRỜI

Đơn vị tham gia trưng bày tại Triển lãm sẽ nhận được Không gian đất trống được phân bổ trong khu vực trưng bày ngoài trời khi đăng kí Gói Đất trống ngoài nhà để dàn dựng gian hàng đặc biệt.

Đơn vị trưng bày có thể sử dụng nhà thầu thi công chỉ định của Ban tổ chức để thiết kế và dàn dựng gian hàng, hoặc sử dụng của nhà thầu thi công của mình.

Tất cả gian hàng đặc biệt sẽ yêu cầu sự phê duyệt của Ban tổ chức.