Với kinh nghiệm và uy tín của Ban tổ chức, cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Bộ, Ban ngành, Hội, Hiệp hội và các tổ chức đối tác, hiệp hội chuyên môn trong nước và Quốc tế, Triển lãm El Vietnam 2024 dự kiến sẽ chào đón trên 120 đơn vị trưng bày, 5000 lượt khách tham qua chuyên ngành trong nước và khu vực.

EL Vietnam khẳng định là sự kiện thương mại hàng đầu và quy mô cho ngành Xây dựng, khai khoáng và cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Lợi ích khi tham quan

Hội thảo chuyên ngành

Chương trình Business Matching

Các Buổi thuyết trình

Kết nối các tiềm năng.